Thursday, August 14, 2014

Senior Revenue Assurance Specialist (Finance)


Senior Revenue Assurance Specialist (Finance)
Key resposibilities
• Lead performance of control procedures over revenue streams to guarantee timely
• Complete and correct charging of the services provided
• Control processes over cost streams
• Control coordination of revenue assurance activities between departments
• Perform analysis, research and process documentation
• Define system/process requirements necessary to control and resolve
 revenue leakage /opportunities
• Accomplish other tasks given by management
Work terms
Work place: Baku, Azerbaijan
Occupation: Full time
Requirements
Education: Bachelor degree in Finance and other relevant areas
Work experience: 2 years experience
Languages: Azeri, Russian and English
Computer skills: MS Office-Word, Excel, Outlook, SQL ( Oracle /Microsoft )
Gəlir Təminatı üzrə baş mütəxxəsis (Maliyyə)
Vəzifə üzrə əsas öhdəliklər
• Təqdim olunan xidmətlərə görə servis gəlirlərini vaxtında, tam və
düzgün şəkildə tanınması məqsadi ilə bütün gəlir axinlarını idarə etmək və yoxlamaq
• Xərc axınlarına nəzarət etmək və yoxlamaq
• Gəlirlərin təminatı ilə bağlı şöbələr arası əlaqələri idarə etmək və
maddi fərqləri operativ şəkildə aradan qaldırmaq
• Gəlir təminatı üçün prosedurları sənədləşdirmək, əməliyyatları təhlil etmək,
müvafiq araşdırmaları aparmaq
• Gəlirdə mövcud ola biləcək sızmaların nəzarət edilməsi və
aradan qaldırılması üçün lazımi sistem və proses tələblərini müəyyən etmək
• Rəhbərlik tərəfindən verilən digər tapşırıqları yerinə yetirmək
İş şərtləri
İş yeri: Bakı, Azərbaycan
İş vaxtı: Tam ştat
Tələblər
Təhsil: Maliyyə və digər müvafiq sahələrdə bakalavr dərəcəsi
İş təcrübəsi: 2 il təcrübə
Dil bilikləri: Azərbaycan, Rus və İngilis
Kompüter bilikləri: MS Office – Word, Excel, Outlook, SQL (Oracle/Microsoft)
E-mail: afa.hasanova@ires.az